Інтегрований розвиток міст в Україні

ОПИС ПРОЕКТУ

Замовник
Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)
Партнери
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Полтавська міська рада
Загальна тривалість
2015 – 2019 рр.

 

Проект співфінансується Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської конфедерації (SECO).  

Мета проекту

Покращення умов життя населення українських міст (Вінниці, Житомира, Полтави та Чернівців) та підготовка їх до децентралізації та місцевого самоврядування шляхом їх підтримки в застосуванні підходів інтегрованого розвитку міст у відповідності з європейськими принципами і цінностями, викладених у Лейпцизькій хартії сталого європейського міста, Порядку денного сталого розвитку 2030 та директивах Хабітату ІІІ.

 Міста мають стати центрами зростання економічно сильної та демократичної України.

Методи роботи

За підтримки проекту Полтава розробляє Концепцію інтегрованого розвитку. До цього процесу залучені працівники виконавчого комітету Полтавської міської ради, досвідчені експерти з місцевого розвитку, громадські організації та мешканці міста. На основі власної Концепції інтегрованого розвитку місто розробить секторальний план, наприклад, план розвитку міської мобільності. Разом із представниками громади будуть обрані: один невеликий за масштабом проект, що планується профінансувати та реалізувати в рамках німецько-української співпраці; та один пріоритетний інфраструктурний проект, який до кінця 2018 року буде підготовлений до впровадження. Проект спрямовано на залучення громадськості до інтегрованого розвитку міста, який передбачає залучення громадян до розвитку усіх сфер життєдіяльності міста: житлових просторів, економіки, транспорту, культури, медицини, дозвілля та вигляду міста, тощо.

До кінця 2017 року Вінниця, Житомир, Полтава та Чернівці за підтримки проекту розроблять Концепції інтегрованого розвитку. До цього процесу залучатимуться  громадські організації та мешканці міста. На основі власного плану інтегрованого розвитку кожне місто розробить секторальний план, наприклад, план розвитку міської мобільності. Разом із представниками громади міста оберуть один пріоритетний інфраструктурний проект, передбачений секторальним планом, та до кінця 2018 року розроблять його до ступеню готовності до впровадження (опис проекту).

Для успішного розвитку міста із застосуванням підходів інтегрованого розвитку міст у відповідності до європейських принципів та цінностей, викладених у Європейській хартії сталого розвитку міст (Лейпцизька хартія) в Полтавській міській раді створено Міждисциплінарну робочу групу, яка координує основну діяльність проекту. Для ефективної реалізації проекту та координації різних тематичних напрямів розроблено тематичну структуру проекту. Для виконання завдань проекту розроблено календарний план реалізації проекту в Полтаві, довгостроковий  і на 2016 рік.

 ТРИ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ СИЛЬНИХ МІСТ

Компонент 1: Зміцнення потужностей для розробки, застосування і реалізації процесів і стандартів інтегрованого та сталого розвитку міст

З компонентом зміцнення потужностей GIZ діє на рівні людських ресурсів адміністрації міста із метою підвищення знань, розуміння і практик застосування концепцій інтегрованого розвитку міст, таких як планування ієрархії, модель міжгалузевої функціональної співпраці (наприклад, відходи – в енергію для міського транспорту – автобусів на біогазі) або розвитку районів. Очікуваним результатом є здатність Полтави проектувати, застосувати та впроваджувати процеси розвитку міста на інтегрованій та сталій основі, зокрема, для інвестицій в інфраструктуру з особливим акцентом на міській мобільності. Цільовим кінцевим результатом на виході є Концепція інтегрованого розвитку міста, де будуть відображені можливі і призначені для використання заходи з розвитку міста, прийняті з урахуванням погодженого та адаптованого планування ієрархії в галузевих планах та стратегіях. Розробка концепції передбачає збір даних та аналіз потреб в різних сферах міського життя, як, наприклад, транспорт, енергозбереження, водопостачання та водовідведення, збір та утилізація сміття, робочі місця, освіта, дозвілля та вигляд міста, які потім будуть враховані в довготривалому плані розвитку. Цю роботу виконують досвідчені фахівці, що входять до групи підтримки проекту. 

Компонент 2: Визначення та підготовка пріоритетних інфраструктурних проектів та реалізація проектів невеликих масштабів з малим бюджетом та високим інвестиційним впливом (швидкі перемоги)

На підставі Концепції та галузевих планів/стратегій, розроблених у компоненті 1, пріоритетні інноваційні плани будуть визначені, відібрані та підготовлені таким чином, щоб бути прийнятними для кредитних та міжнародних фінансових установ або партнерів з розвитку. Як наслідок повинні будуть підготовлені та оновлені плани міської мобільності. Очікується, що будуть відібрані та підготовлені проекти розвитку міського транспорту. Результатом стануть завершені техніко-економічні обґрунтування.

Компонент 3: Створення механізмів комунікації, координації та кооперації

Досвід та засвоєні уроки будуть відтворені та поширені горизонтально (на одному рівні) між основними та асоційованими містами, а також іншими зацікавленими містами України. Як наслідок, буде посилено обмін знаннями на міжнародному рівні.