Індикатори моніторингу Концепції «Полтава 2030» та Плану сталої міської мобільності за 2019 рік.

29 вересня 2020 року відбулось засідання комітету з реалізації Концепції інтегрованого розвитку міста «Полтава 2030». Учасники засідання розглянули і затвердили індикатори моніторингу Концепції «Полтава 2030» та Плану сталої міської мобільності за 2019 рік.

Регулярний моніторинг та оцінка реалізації Концепції є важливим інструментом забезпечення ефективного руху у напрямку досягнення поставлених цілей, своєчасного прийняття потрібних управлінських рішень та узгодження дій всіх зацікавлених сторін. Для забезпечення контролю та аналізу виконання проектів та заходів, коригування дій та аналізу довгострокових змін в місті була розроблена система показників, яка містить три рівня оцінки: індикатори забезпечення передумов, індикатори успішності реалізації проектів та заходів та індикатори довгострокового впливу (індикатори інтегрованого розвитку міста)

Індикатори першого та другого рівнів дозволять контролювати хід реалізації проектів та заходів, виявляти проблемні питання, актуальність та доцільність запланованих раніше дій, вносити відповідні зміни та корективи до проектів чи бюджетів. Індикатори третього рівня – це індикатори впливу, показники досягнення цілей сталого розвитку відповідно до Лейпцизької Хартії сталого європейського міста та національних та глобальних цілей сталого розвитку, визначених в Порядку денному ООН у галузі сталого розвитку на період до 2030 року. Вони застосовуються не для кожного окремого проекту, а  для аналізу різних сфер та цілей розвитку Концепції «Полтава 2030» з огляду на вплив та ефективність стратегічних інтегрованих підходів в умовах нової парадигми міського планування «Інтенсивність та зменшення». Всі індикатори для оцінки Полтави як сталого міста є комплексними та опосередкованими. Але вони можуть допомогти адекватно представити характеристики  міста та його прогрес на шляху до справжньої якості життя й сталості.

КО «Інститут розвитку міста» ПМР за активної участі структурних підрозділів міської ради зібрали вказані індикатори за 2019 рік. Ці індикатори за 2019 рік є базовими і будуть використані у наступні роки для порівняльного аналізу динаміки досягнення індикаторів Концепції «Полтава 2030» та оцінки впливу результатів її реалізації на зміни в місті.   

Переглянути стан індикаторів моніторингу концепції інтегрованого розвитку міста "Полтава 2030"