В червні-липні 2016 року проведено опитування жителів міста

В червні-липні 2016 року на замовлення проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» в м. Полтава було проведено опитування жителів міста. Головна мета дослідження полягала у з’ясуванні поточної ситуації щодо загальної задоволеності жителів міста їх проживанням у Полтаві, житловими просторами, житловими умовами, рекламою тощо.