«Візії міста Полтава»

9 лютого 2017 року відбулося чергове засідання Міждисциплінарної робочої групи, підсумовуючи завершення етапу роботи проекту та анонсуючи створення Паспорту міста та перехід до наступного етапу реалізації проекту.

Ментор проекту Матіас Ельгер залучив всіх присутніх до розробки візій міста, основуючись на сильних та слабких сторонах міста за результатами роботи експертів при виконанні аналізу всіх сфер життєдіяльності міста.

Експерти групи підтримки, кожен за своїм напрямком, коротко представили свої напрацювання та висновки за результатами своєї роботи, слабкі сторони міста та його сильні сторони, потенціали, що ввійшли до Аналізу SWOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оскільки в місті Полтава працюють одночасно декілька проектів, то присутні розглянули спочатку ті візії, що були розроблені в результаті їхньої роботи, а також ті, що були попередньо сформульовані на другому засіданні Міждисциплінарної робочої групи в травні 2016 року. За згодою учасників та результатами обговорення в групах ці візії були проаналізовані, переформульовані і викладені наступним чином:

  • Полтава – місто науки, освіти та дослідження

  • Полтава – центр культури і надання центральних послуг

  • Полтава – місто з диверсифікованим екологічно чистим виробництвом

  • Полтава – місто з інноваційною економікою та креативними індустріями

  • Полтава – центр надання оздоровчих послуг та реабілітації.